Mål och styrdokument

 

Förskolan arbetar aktivt med Skolverkets Läroplan för förskolan. Läroplanen reviderades 2016,och vi arbetar medvetet med samtliga mål i Läroplanen.

 

I tillägg arbetar Förskolan med FNs barnkonvention i en låda,som är ett inspirationsverktyg med material som innehåller ideér till barn i förskoleåldern.

 

Förskolan har även egna strävansmål i form av kvalitetsmål,som grundar sig i arbetslagets analyser inom olika utvecklingsområden.

 

Utöver det arbetar Förskolan aktivt med utvecklingsområden som identifierats utifrån föregående års föräldraenkät.