Värdegrund

 

- I vår Förskola blir alla barn sedda,och vi är måna om att arbeta för att varje barn ska känna glädje,trygghet, och må bra i sin vistelse i Förskolan.

 

- Vi har en gemensam barnsyn och ett gemensamt ansvar för alla barn som finns i vår verksamhet.

 

- Vi har ett positivt förhållningssätt och är medvetna om gemensamma värderingar och mål,samt om vikten av att vara goda förebilder för barnen.

 

- Vi accepterar inga kränkningar,vare sig fysiska eller psykiska.

 

- Vi visar varandra hänsyn och respekt.

 

- Vi tar ansvar för och står för de regler och rutiner vi gemensamt beslutat om.

 

- Vi respekterar varandras känslor,samt att vi är olika.

 

- Vi uppmuntrar barnet att vara delaktig och ta ansvar för miljön i Förskolan.

 

- Vi möter varje barn utifrån barnets förutsättningar och förmågor.

 

- Vi arbetar med ett reflekterande arbetssätt.