Startsida

Telefon: 0790-232101.  Adr: Siklöjev. 20  135 31 Tyresö.  

Förskolan

Förskolan Solskenet är en enskild Förskola som ligger i brf Laxtrappans bostadsområde,nära Tyresö centum. Förskolan har en åldersblandad grupp,med barn mellan 1-5 år.

Gruppen består av 11-15 barn,vilket bidrar till en lugn atmosfär,samt även ger god arbetsro för både barn och pedagoger. I vår Förskola ska alla barn känna sig trygga och välkomna. Vi lägger fokus på ett gemensamt lärande där barn,medarbetare och föräldrar är delaktiga. I vår Förskola vill vi skapa trivsel och delaktighet för alla,och vi ser det som viktigt att lärandet är lustfyllt. Vi lägger stor vikt vid att samtliga barn ska känna att man duger som man är,och vi ser olikheter som en tillgång.


Miljön inom-utomhus

Förskolan har en öppen planlösning,och lokalerna är fördelat på två våningar. Något som gör att den åldersblandade gruppen lätt kan delas upp vid behov. De äldre barnen får ha sin frizon på nedre plan,där de bland annat får leka ostört,t.ex. bygga med olika konstruktionsmaterial eller rita/pyssla i en mindre grupp. Likaså har de yngre barnen en lugn och trygg lekmiljö på övre plan med ständigt tillsyn av vuxna,samt med lekmaterial som är anpassat till deras ålder.


Det att Förskolan inte har någon egen gård,gör att utevistelsen alltid är mycket variationsrik. I närmiljön finns ett stort antal lekplatser som gruppen kan gå till. Likaså har Förskolegruppen gångavstånd till flera strövområden med skog och mark, där vi kan vistas/leka i. Något som Förskolan gör flera ggr per vecka.

 

 KOST

I vår Förskola ser vi det som viktigt att främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos både barn och vuxna. Goda och bra matvanor ger energi,samt goda förutsättningar att leka och lära. När barn och vuxna äter tillsammans ges personalen möjlighet att förmedla en positiv attityd till mat och matvanor. Måltiden blir även ett tillfälle att umgås och bygga goda relationer. I vår Förskola är vi måna om att ha en lugn atmosfär vid samtliga måltider. Något som bidrar till goda vanor i måltidssituationer.

All mat lagas på plats,och vi ser det som viktigt att använda bra råvaror,samt följa Livsmedelsverkets rekommendationer beträffande Måltidstabellen.
  Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp kvaliteten i stort har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Måltidsmodellen är användbar för alla offentliga måltider inom vård, skola och omsorg men innehållet måste anpassas efter de olika måltidernas särskilda förutsättningar.


Kika gärna in på vår facebook sida.