Mål och styrdokument

Mål och styrdokument


Förskolan arbetar aktivt med Skolverkets Läroplan för förskolan. Läroplanen reviderades 2016,och vi arbetar medvetet med samtliga mål i Läroplanen.


I tillägg arbetar Förskolan med FNs barnkonvention i en låda,som är ett inspirationsverktyg med material som innehåller ideér till barn i förskoleåldern.


Förskolan har även egna strävansmål i form av kvalitetsmål,som grundar sig i arbetslagets analyser inom olika utvecklingsområden.


Utöver det arbetar Förskolan aktivt med utvecklingsområden som identifierats utifrån föregående års föräldraenkät.


Kika gärna in på vår facebook sida.