Matematik

Matematik i praktik!


Matematiken har satt sina spår överallt där människan har verkat och skapat. I arkitektur,design,konst och vetenskap,i allt från stadsplanering till busstidtabeller.

 

När barn börjar upptäcka form och mönster i sin omvärld,t.ex. i naturen,samt i olika vardagssituationer,som i mönstret på en tröja,i återkommande brädor i ett staket med mera,läggs början till en grundläggande förståelse för framtida matematikkunskaper.

Tillfällen till matematik finns runt omkring oss hela tiden.Det handlar om att som pedagog ha "matteglasögonen" på,så att vi kan få syn på tillfällen till lärandesituationer.

 

Ett exempel på en mattesituation är när barn i sin vardag delar upp saker sig emellan. Det kan vara i lek,vid fruktstund,eller när man spelar spel tillsammans. Genom att använda dessa situationer till att synliggöra för barnen att tal kan delas upp och grupperas,får barnen tidig en god taluppfattning.

 

När vi ställer utforskande öppna frågor till barnen i aktiviteter som innehåller matematik,vänjer sig barnen tidigt med ett utforskande arbetssätt. Något som de har nytta av i framtida matematikarbete.


Kika gärna in på vår facebook sida.