Populärkultur

Populärkultur i Förskolan

En utmaning i arbetet med barns populärkultur,är att det är svårt att hänga med i vad alla barn upplever hemma. Den största skillnaden mellan barns lek idag,och för 20 år sedan,är det stora utbudet.

Tidigare tittade alla barn på samma SVT-program. Idag har t.ex Astrid Lindgrens karaktärerna ersätts av gestalter i film och tv-serier,med tillhörande leksaker.

-Även om utbudet är stort är de grundläggande relationerna i leken den samma och många berättelser liknar varandra.


Populära figurer som actionhjältar och Barbie får ibland kritik för att vara ensidiga,vilket de ju är. Men att utesluta barnens populärkultur i förskolerummet,är ett misstag,eftersom de olika karaktärerna har så stor betydelse för barnen. Därför försöker vi anamma barnens lek med de olika karaktärerna,samt försöka ta reda på varför samt hur de leker sina lekar. Strid mellan ond och god tycks vara den vanligaste leken, vilket kan bero på att barn i dag ser ondska och godhet visuellt tydligare än tidigare generationer.Här har förskolan en möjlighet att påverka barnen genom att hjälpa dem att t.ex återställa ordningen med styrka och godhet. Att visa barnen att vi känner till de olika karaktärerna,ibland sett några av filmerna som de sett,visar barnen att vi tar deras intressen på allvar. Likaså är vi medvetna om de stereotypiska roller som ofta finns inom barnens populärkultur,och kan vara med och utmana barnens tankar om stereotyper.

-Hellre än att fiffla undan schabloner,kan vi tydliggöra dem genom att prata om dem med barnen. ”Varför är den ond och den god?" Kan tjejer vara hjältar?”Vi är delaktiga,ställer frågor och deltar i barnens lek.

Vi  tycker att  förskolan har ett ansvar att följa upp de figurer och världar barnen möter utanför förskolan.


Kika gärna in på vår facebook sida.