Värdegrund

Värdegrund


-   I vår Förskola blir alla barn sedda,och vi är måna om att arbeta för att varje barn ska känna glädje,trygghet, och må bra i sin vistelse i Förskolan.


-  Vi har en gemensam barnsyn och ett gemensamt ansvar för alla barn som finns i vår verksamhet.


-  Vi har ett positivt förhållningssätt och är medvetna om gemensamma värderingar och mål,samt om vikten av att vara goda förebilder för barnen.


-  Vi accepterar inga kränkningar,vare sig fysiska eller psykiska.


-  Vi visar varandra hänsyn och respekt.


-  Vi tar ansvar för och står för de regler och rutiner vi gemensamt beslutat om.


-  Vi respekterar varandras känslor,samt att vi är olika.


-  Vi uppmuntrar barnet att vara delaktig och ta ansvar för miljön i Förskolan.


-  Vi möter varje barn utifrån barnets förutsättningar och förmågor.


-  Vi arbetar med ett reflekterande arbetssätt.


Kika gärna in på vår facebook sida.