Samarbete med föräldrar

Samarbete med vårdnadshavare.


Vi ser samarbetet mellan förskola och hem som viktigt.

Med en tydlig information kring Förskolans riktlinjer och policy ges möjlighet till en bra och ömsesidig dialog mellan Förskola och hem. Utifrån en gemensam syn på Förskolans uppdrag och ramfaktorer,samt på vilket ansvar/skyldigheter som både vårdnadshavare och Förskola har gentemot varandra,kan vi tillsammans ge barnen de bästa förutsättningar för en rolig och lärorik tid i Förskolan.


Genom att vara tydlig med vår förankring i läroplanen,via Förskolans facebooksida,veckobrev,samt övrig pedagogisk dokumentation,visar vi vårdnadshavare att vi arbetar medvetet och att vi tar vårt uppdrag på allvar.


Uppföljning

En månad efter inskolningen ges nya föräldrar en återkoppling där vi går igenom inskolningen och barnets start i Förskolan.


Utvecklingssamtal/ansvar


Grunden för ett gott samarbete lägger vi i mottagandet av nya barn och föräldrar. Redan då samtalar vi om de olika förväntningar som kan finnas både hos er föräldrar,men även på vilka krav som ställs av Förskolan. Exempel på det är att föräldrar t.ex.märker barnets kläder,följer sjukdomspolicyregler,hämtnings-lämningstider etc.

I samband med att samtliga barn får en individuell utvecklingsplan som kopplas till Förskolans uppdrag,samt vilka läroplansmål planen grundar sig i,erbjuds alla föräldrar ett utvecklingssamtal om så önskas. Under utvecklingssamtalet går vi igenom barnets utvecklingsplan som beskriver hur barnet lärt sig,samt hur barnet utvecklats inom de områden som tagits upp.Förädramöte-Jul-vårfest


Vi har ett föräldramöte per termin. På

höstens föräldramöte går vi igenom verksamhetens aktiviteter, planering för terminen med mera.På vårens föräldramöte görs bland annat en återkoppling på årets föräldraenkät,planering av vårfesten med mera. Utöver föräldramöten har Förskolan en julfest i början på december,samt en vårfest i maj/juni.


Kika gärna in på vår facebook sida.