Språkutveckling

Språkutveckling


Att känna sig delaktig och berörd är en central drivkraft för att utveckla språket.


I Förskolan använder vi alla rutinsituationer som tillfällen att ge barnen språkutrymme.

Vi ser det som viktigt att erbjuda ett rikt språkrum,där barnen får interagera verbalt genom samtal,samt även lär sig att lyssna till varandra.

Vi vuxna är måna om att ha god hörstyrka när vi lyssnar till det barnen vill förmedla,samt medvetna om styrkan i att använda ord som ligger snäppet över det enskilde barnets ordförråd. Det för att stimulera både barnens språkmedvetenhet och ordförråd.

Vi ser det även som viktigt att fördela språkutrymmet,så att samtliga barn,inte endast de pratglada,kommer till tals.Vi läser och har boksamtal varje dag. Vi är noggranna i urval av litteratur och ser till att välja böcker där bild och text för det mesta är i symmetri med varandra.Vi besöker Biblioteket 1-2 ggr per månad. Förskolan har även ett eget rikt bokförråd.


Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle,har Förskolan oftast flera barn med svenska som andra språk. Att lära sig ett andra språk,innebär per definition,att lära sig ytterligare ett språk efter det att ett första språk(modersmålet) har etablerats. En fördel för de barn som har svenska som andraspråk och går i vår Förskola,är att Förskolechef är utbildad andraspråkslärare och därför har god kunskap om hur ett andra språk etableras,samt vilke förutsättningar som krävs för  utvecklandet av svenska språket.


Kika gärna in på vår facebook sida.